නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය රංජන් ‍රාමනායක විසින් සමාජජාලා ක්‍රියාකාරිකයෙකුට තර්ජනය කිරීම කතාබහට ලක්ව තිබේ.

රංජන් රාමනායක විසින් සිය ෆේස්බුක් පිටුවේ තැබූ සටහනකට අදහස් දැක්වූ තරුණයෙකුට මේ අයුරින් රංජන් රාමනායක නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ නිල පිටුවේදි තර්ජනය කර තිබෙනවා.

එහිදි නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ පිටුවේ තැබූ සටහනකට මෙම තරුණයා අදහස් දක්වා තිබූ අතර, ‘ගූගල්’ ආශ්‍රයෙන් සිදු කළ විහිලුවකින් පසු මෙම තර්ජනය සිදු කර තිබේ.

එහිදි නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ පිටුව මගින් එම තරුණයාට පිළිතුරු දී තිබුනේ

“අහල ගෙදරටම ඇවිල්ලා කියලා දෙන්නම් සන්ග්‍රහකුත් එක්කම address ,telephone numbers ඒවාපන්,” යනුවෙනි.

කෙසේ වෙතත් මෙම කමෙන්ටුව රංජන් රාමනායක නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා විසින් නොව එම පිටුවේ ඇඩ්මින්වරයෙක් විසින් එක්කළ කමෙන්ටුවක් බවට ‘Admin’ ලෙසටද එම කමෙන්ටුවේ සටහන් කර තිබීම විශේෂත්වයකි.

Kasun Jayawardane අහල ගෙදරටම ඇවිල්ලා කියලා දෙන්නම් සන්ග්‍රහකුත් එක්කම address ,telephone numbers ඒවාපන්,admin